To bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης βιβλίων μέσω του Διαδικτύου, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ (ΑΦΜ: 094280527, ΔOY: ΦΑΕ Αθηνών), που εδρεύει στην Αθήνα, Φειδίου 18.
Κύριο και πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr προς όλους τους επισκέπτες των ιστοσελίδων του και που σκοπό έχει την ενημέρωσή τους για τα δικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους στην αναζήτηση και αγορά των προϊόντων από το site μας. O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους.

Προσωπικά Δεδομένα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό του χρήστη, η διεύθυνση στην οποία θέλει να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός του σταθερού του τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλει το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή του), η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail address) κ.λ.π. και στην περίπτωση που επιλέξει οι πληρωμές του να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της.

Η διαχείρηση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, έχει το δικαίωμα να μην εγγραφεί και να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε συναλλαγή.

Η ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή /και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
* έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
* Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr
* Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και με τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβεί εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή προσωπικών στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί στην εταιρεία ή και να περιορίσει ή ακυρώσει την χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής του κάρτας) με την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

Ασφάλεια
Το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr συνεργάζεται για τις on-line τραπεζικές συναλλαγές με το paycenter της WINBANK το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, το όνομα και τη διεύθυνσή σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο internet.
Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδύκτιο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους διαδικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετήσεων (web servers). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.

Αγορά
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η παραγγελία θα αρχειοθετείται. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας. Εάν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας συμβεί κάποιο λάθος με ευθύνη της εταιρείας, η τελευταία έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει το λάθος. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης, προ της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να τη διορθώσει.

Τρόποι Πληρωμής
Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν βιβλία από το site της εταιρείας, διαθέτουμε τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

1. Με πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD που έχει εκδοθεί σε οποιαδήποτε τράπεζα.
2. Με αντικαταβολή μετρητοίς για τις παραδόσεις εντός Ελλάδος.
3. Κατάθεση σε λογαριασμό της εταιρείας σε ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα, Πειραιώς και ΑLPHA BANK.
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταργήσει κάποιον/ους από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής ή να υιοθετήσει και άλλους, αφού προηγουμένως τροποποιήσει το παρόν κείμενο.

Αποστολή – Διαθεσιμότητα
Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στον τόπο που ο επισκέπτης/χρήστης έχει υποδείξει με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή μέσω ΕΛΤΑ με το ανάλογο κόστος όπως αυτό ανακοινώνεται στο site.
Εφόσον το παραγγελόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο στις αποθήκες της εταιρείας και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να αναγκάζουν την εταιρεία να αναστείλει προσωρινά ή μόνιμα τις πωλήσεις ενός προϊόντος, οι αποστολές εντός νομού Αττικής θα γίνεται προσπάθεια να εκτελούνται εντός 48 ωρών, ενώ οι αποστολές εκτός του νομού Αττικής εντός 48-72 ωρών. Αποστολή παραγγελιών μέσω courier γίνεται μόνο σε μεγάλες αστικές περιοχές. Για τις αποστολές του εξωτερικού, οι αποστολές θα εκτελούνται στον ανάλογο με την χώρα χρόνο.
Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Επίσης παραγγελίες δεν θα είναι δυνατόν να εκτελούνται κατά τον μήνα Αύγουστο.

Tιμές προϊόντων
Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται o ΦΠΑ (6%).
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής. Το συνολικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής ή και αντικαταβολής) θα επιβεβαιώνεται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Πολιτική επιστροφών και ακύρωσης παραγγελιών
Επιστροφή παραγγελίας: Σε περίπτωση που σε κάποιο από τα προϊόντα βρεθεί ελάττωμα (κακέκτυπο βιβλίο), ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής του εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του, με δυνατότητα αντικατάστασής του με έξοδα αποστολής που θα βαρύνουν την εταιρεία.
Ακύρωση παραγγελίας: Eάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμη το προϊόν, ο πελάτης, εντός της ίδιας ημέρας ή της επομένης της υποβολής της παραγγελίας, μπορεί να ειδοποιήσει την εταιρεία για την ακύρωση της με e-mail στην διεύθυνση info@harlenic.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3609438 (εσωτ. 15).

Διάφορα
1. Ανωτέρα Βία: Aν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, κ.λ.π.) δεν είναι δυνατόν να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου ο χρήστης θα ενημερωθεί μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσει αν επιθυμεί, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
2. Δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας πελάτου: To bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την ευθύνη του αγοραστή προς την Τράπεζα που έχει εκδώσει τις πιστωτικές του κάρτες (ποσό που προκύπτει από τη σύμβαση για την έκδοση της πιστωτικής κάρτας), σε περίπτωση που γίνει χρήση αυτής από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (δόλια χρήση πιστωτικής κάρτας). Η ευθύνη αυτή καλύπτει μόνο τις περιπτώσεις που η μη εξουσιοδοτημένη/δόλια χρήση της πιστωτικής κάρτας για αγορές από το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr δεν οφείλεται σε σφάλμα ή αμέλεια του πελάτη. ΓιΆαυτό ο αγοραστής έχει υποχρέωση αμέσως μόλις αντιληφθεί την απώλεια της πιστωτικής του κάρτας να προβεί σε ενημέρωση της εκδούσας Τράπεζας, ώστε να ακυρωθεί η αυτή και να αποκλεισθεί η χρήση της από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής κάρτας του πελάτη, τα χρήματα που έχουν χρεωθεί στον Τραπεζικό του λογαριασμό, θα επαναπιστωθούν ή θα του επιστραφούν.
3. Διαφημιστικά μηνύματα: Το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κ.λ.π. με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.
4. Cookies: Το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
5. Δεσμοί (Links) προς άλλα sites: Το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.
6. IP ADDRESSΕS: Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
7. Ψηφοφορίες: Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη καταγράφεται για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΒΕΕ.
8. Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του bell.gr, arlekin.gr, silkbooks.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε
κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του site και των on line αγορών ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ εφαρμογής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.